För den som skriver texter tänkta för en större publik än byrålådan (eller kanske datorns håddisk eller molnet i våra dagar) har det kommit ut en liten bok (144 sidor) som är värd att bekanta sig med. Titeln är Skriv populärvetenskapligt och författare är Birgita Klepke och Suzanne Rydell. Namnet till trots kan boken med fördel användas av författare till alla sorts texter. En stor del av tipsen gäller lika väl skrivande i allmänhet som just populärvetenskapligt skrivande.

Boken består av femton korta kapitel indelade i fem block åtskilda av intervjuer med fyra erkända svenska populärvetenskapliga författare (Ulf Ellervik, Åse Nilsonne, Maja Hagerman och Pär Holmgren). I de två första kapitlen diskuteras vetenskapligt skrivande. Sedan följer kapitlen med handfasta råd som alla avslutas med en faktaruta rubricerad Värt att notera, där tipsen finns samlade i en punktuppställning.

I det första skrivtipsblocket ges allmänna råd (Skriv begripligt, Skriv levande) och i det följande behandlar kapitlen olika textdelar och texttyper (Rubriker, Ingresser, Skriva för webben och blogga, Pressmeddelanden, Reportage samt Debatt, krönika och essä). Därefter diskuteras fackspråk och så får läsaren tips om hur det lönar sig att göra när man blir intervjuad.I den sista avdelningen presenteras en och samma (autentiska) forskningsnyhet i åtta olika (fiktiva) texter som representerar olika genrer (pressmeddelande, nyhetsartikel, webbartikel, tweet, reportage, debattartikel, blogginlägg och essä).

För den som skriver mycket och också har funderat kring sitt skrivande är många av råden repetition (eller borde åtminstone vara det) men det finns också nya tips om sådant man kanske inte kommit att tänka på. För färska skribenter eller skribenter som är ovana vid olika genrer är boken en tillgång. Den kan med fördel sättas i handen på alla som har i uppgift att producera texter.