Modellen fick namnet tvåspråkig pedagogik och skiljer sig från det traditionella språkbadet genom att personalen växlar rätt fritt mellan språken (i det här fallet finska och svenska), i motsats till traditionell språkbadsundervisning där varje vuxen konsekvent talar ett och samma språk med barnen. Målet för den tvåspråkiga pedagogiken är att låta barnen bekanta sig med ett nytt språk och skapa en positiv inställning till språket.

I boken presenteras bakgrunden till att modellen uppstod, principerna för modellen och arbetssättet. Både personal och föräldrar på daghemsavdelningen där modellen togs i bruk berättar om sina erfarenheter. Avslutningsvis reflekterar även forskare och experter över modellen.

Boken är praktiskt uppbyggd med frågor att fundera över efter flera av avsnitten och vänder sig därmed tydligt till daghemspersonal, dem som planerar dagvård och andra som konkret kan tänkas vilja ta modellen i bruk. Boken riktar sig också till studenter, föräldrar och lärarutbildare med flera.

Publikationen är tvåspråkig – när man svänger på boken heter den Suomeksi ja ruotsiksi. Kaksikielistä pedagogiikkaa päiväkodissa. Boken finns också på webben.

På finska och svenska. Tvåspråkig pedagogik i daghem och förskola.
Anu Palojärvi, Åsa Palviainen och Karita Mård-Miettinen (red.). Jyväskylä universitet 2016.