Kära hurri! Rakas hurri! 15 synvinklar på tvåspråkigheten i Finland/15 näkökulmaa kaksikielisyyteen. Schildts & Söderströms 2012.

Tvåspråkigheten i vårt land präglas i dag av en stor komplexitet; det finns inte en enda tvåspråkig i vårt land som har samma språkliga bakgrund. Hur går det när en samling tvåspråkiga får tala ut om svenskans ställning i Finland? Resultatet blir personliga och ärliga texter, provokationer och nya synvinklar. Vad har vi för glädje av tvåspråkigheten? Hur ska vi ta vara på den? Om detta och mycket mer skriver bl.a. journalister, författare, kritiker forskare och en biskop. Halva boken är svensk, halva finsk. Det är alltså fråga om samma texter i översättning. Texterna är personligt skrivna, och återspeglar den komplexitet och mångfald som tvåspråkighet innebär.

I antologin deltar 15 skribenter: politiker, journalister och författare. (Riie Heikkilä, Markku T Hyyppä, Pia Ingström, Johanna Koljonen, Johanna Korhonen, Markus Leikola,  Rosa Meriläinen, Kirsikka Moring, Hannu Olkinuora, Juha Ruusuvuori, Kimmo Sasi, Juhani Seppänen, Päivi Storgård, John Vikström och Kirsi Virtanen.)