Få försvarar finlandssvenskan så passionerat och engagerat som Leif Höckerstedt. Höckerstedt är språkvetare och debattör och har skrivit flera debattböcker och åtskilliga debattartiklar om finlandssvenskan. Han har också skrivit artiklar i Språkbruk, senast Portugisiskans svanesång i språkens Goa?(siirryt toiseen palveluun) (Språkbruk 1/2019).

I debattboken Språk, språk, språk skriver Höckerstedt engagerat och argumenterande om så varierande ämnen som förfinskning i Finland, engelskans ställning, om migranterna och svenskan, och han rör sig över halva jordklotet, bland annat till Indien. Den gemensamma nämnaren och kärnan i alla texter är alltid finlandssvenskan och dess utsatthet, och finlandssvenskans plats bland alla andra språk. Jag skulle nästan kalla boken ett försvarstal för finlandssvenskan.

Jag håller kanske inte alltid med det Höckerstedt skriver, men det är en medryckande debatt Höckerstedt för fram, och han efterlyser mer engagemang; en ständigt pågående diskussion och debatt är säkert nödvändig för att finlandssvenskan ska existera även i framtiden.

Boken avslutas med en diskuterande och kommenterande litteraturgenomgång av centrala verk om finlandssvenskar och finlandssvenskan.