Den nya upplagan av Siv Strömquists Skiljeteckensboken har kommit till efter läsarnas frågor och kommentarer. Den förra upplagan utkom 2013 (se recension i Språkbruk 3/2013) och behandlade de flesta skiljetecken och hur de används på ett lättillgängligt och överskådligt sätt.

Personligen är jag mest tacksam över kapitlet om emojier och skiljeteckensguiden för villrådiga.

En fjärdedel av boken är ny. Bland annat har skiljetecknet interrobang fått ett eget kapitel, liksom emojierna. Dessutom har kapitlet om semikolon skrivits om och kapitlet om skiljetecknens historia är helt nytt.

Personligen är jag mest tacksam över kapitlet om emojier och skiljeteckensguiden för villrådiga. Den sistnämnda redogör på ett klart och tydligt sätt för skillnader mellan semikolon och kolon; tankstreck, kommatecken och parentes. Ett perfekt hjälpmedel för alla som skriver i jobbet och privat.