Terminologicentralen TSK har lanserat en bredbandsordlista som nu är fritt tillgänglig på adressen www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Laajakaistasanasto.pdf. Ordlistan omfattar 60 termer som relaterar till bl.a. bredbandsförbindelser, bredbandstjänster och datasäkerhet. DSL-modem, optiskt fibermodem och bredbandsanslutning är exempel på några av de uppslagsord som tas upp och definieras. Utöver definitioner ges rekommendationer om hur termerna heter på finska, svenska och engelska. Ordlistan riktar sig till en bred målgrupp, och därför är definitionerna informativa utan att i alltför hög grad fokusera på tekniska detaljer. Den kommer snart att publiceras på Terminologicentralen TSK:s termbank (www.tsk.fi/tepa), där även övriga fackordlistor finns att tillgå.