Svenska språknämnden har i samarbete med Norstedts Ordbok gett ut två nya och länge efterlängtade ordböcker som kommer att bli standardverk i sin genre.

Svenska språknämnden planerade redan på 1960-talet att ge ut en svensk uttalsordbok, och arbetet inleddes på 1970-talet. Sedan stod det stilla en tid, för att återupptas i slutet av 1980-talet. Den största delen av arbetet har genomförts under de tre senaste åren med Claes Garlén som redaktör. Resultatet, Svenska språknämndens uttalsordbok, är en rekommenderande ordbok med 67 000 uppslagsord – det centrala svenska ordförrådet kompletterat med både fackord och främmande ord. Uttalsuppgifterna anges med det internationella fonetiska alfabetet, IPA.

Ännu mer efterlängtad bland dem som arbetar med texter på svenska är Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser, en efterträdare till Svensk handordbok, klassikern från slutet av 1960-talet. Ordboken innehåller ca 75 000 konstruktioner (idiom, talesätt och mer eller mindre fasta fraser) och drygt 70 000 belysande exempel som bygger på autentiska texter.

Vi återkommer med närmare recensioner av de två ordböckerna i nästa nummer av Språkbruk.

 

Svenska språknämndens uttalsordbok. Norstedts Ordbok 2003. 848 s. ISBN 91-7227-309-7.

Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser. Utarbetad av Svenska språknämnden. Norstedts Ordbok 2003. 1 433 s.