I sin recension av ATK-sanakirja (Språkbruk 1/97) förundrar sig Robin Fortelius över att den svenska motsvarigheten till finskans  saantipolku anges vara åtkomstväg och inte ”den allmänt använda termen sökväg”.

Som anvariga för sammanställningen av den svenska terminologin i ATK-sanakirja vill vi påpeka att termen sökväg på finska motsvaras av polku, eventuellt av haku– eller hakemistopolku (eng. path eller search path). Detta återges också på sida 132. Saantipolku (eng. access path) är ett helt annat begrepp (se definition på sida 146) och bör därför få en annan svensk motsvarighet. En lämplig term är här  åtkomstväg eftersom  saanti vanligen översätts med åtkomst.

Björn-Eric Mattsson och Nina Nissas