Gå till innehållet

från Skribent

Björn-Eric Mattsson

De goda, de onda, de fula – och de nya. Några tankar om svensk dataterminologi

Artiklar

Björn-Eric Mattsson

Vad gör trojanska hästar på Internet?Varför skall man inte tala om hemsida? Och vad betyder bredband, egentligen? I dag intar Internet en så självklar plats i vår vardag att vi knappt längre reflekterar över det. Behovet av en enhetlig terminologi inom området är stort. Här klargör Björn-Eric Mattsson begreppen inom den nyaste dataterminologin. I slutet av artikeln finns en förteckning över 50 nya svenska dataord med förklaringar. Björn-Eric Mattsson är datalärare vid Helsingfors svenska arbetarinstitut och datakonsult.

Gott nytt mobilår!

Artiklar

Björn-Eric Mattsson

Centralen för teknisk terminologi har gett ut en ordlista med 365 ord som hänför sig till mobiltekniken. Björn-Eric Mattsson, datakonsult och Hugo Bergroth-pristagare 2000, ordinerar i sin recension läsarna ett ord per dag.

Två vägar

Aktuell litteratur

Björn-Eric Mattsson, Nina Nissas

I sin recension av ATK-sanakirja (Språkbruk 1/97) förundrar sig Robin Fortelius över att den svenska …

Data på svenska (2)

Artiklar

Björn-Eric Mattsson

Data på svenska

Artiklar

Björn-Eric Mattsson