En ny, tredje, upplaga av standardverket Svensk ordbok har utkommit. Ordboken är reviderad och aktualiserad och dessutom utökad med cirka 2 000 nya uppslagsord (till exempel fallskärms­avtal, innebandy, webben). Ordboken omfattar sammanlagt ungefär 100 000 uppslagsord och fraser. Det är en bok som rekommenderas varmt för alla, speciellt för dem som inte har National­encyklopedins ordbok (NEO) i sin bokhylla.

Ordboken ger, i motsats till NEO, inte etymologiska upplysningar om alla uppslagsord, utan bara om sådana som är särskilt intressanta ur etymologisk synvinkel. Detta är ändå en fördel jämfört med de tidigare upplagorna. Man får exempelvis lära sig att ordet vaccin ytterst är en bildning till latinets vacca ’ko’ (vaccin utvanns ursprungligen ur koppor hos kor).

Ett trevligt inslag är att vissa uppslagsord kom­pletteras med bevingade uttryck eller klassiska citat. Under uppslagsordet kultur hittar man följande citat av Bjørnstjerne Bjørnson: Kultur börjar med att man tvättar fötterna.

 

Svensk ordbok. Tredje reviderade upplagan. Utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet. 1999. 1 492 sidor.