De teckenspråkigas vardag och språk uppmärksammas i boken Teckenspråk: sociala och historiska perspektiv (red. av Karin Hoyer, Monica Londen och Jan-Ola Östman). Boken består av nio artiklar som alla rör teckenspråk ur olika synvinklar, med bidrag av teckenspråksforskare såväl i Sverige som i Finland.

En del av studierna ser på teckenspråken ur historisk synvinkel: hur har teckenspråken utvecklats och varför har vissa tecken en ålderdomlig prägel? Boken bjuder även på en presentation av förgrundsfigurerna i det finländska dövsamfundets historia. Vi får också ta del av en diskussion med utgångspunkt i ortnamnstecknen i finskt teckenspråk – vem har rätt att bestämma vilka tecken det är som är “rätt” och som ska ingå i ett lexikon? Boken bjuder även på en mammas återblickar över den värld och de samhälleliga förväntningar som mötte henne och hennes två döva söner i Borgå på 1970-talet, och vilka omständigheter som gjorde att de flyttade till Stockholm. I boken får vi även bekanta oss med den undervisning och forskning om svenska som andra språk för döva som bedrivs vid Stockholms universitet samt ta del av ett inlägg om aktuella pedagogiska frågor med relevans för teckenspråkiga.

Boken ingår i serien Teckenspråksstudier som ges ut av Nordica vid Helsingfors universitet och är en uppföljning till skriften FinSSL – Finlandssvenskt teckenspråk (2005, red. Jan-Ola Östman), som består av tre artiklar som mer specifikt beskriver just det finlandssvenska teckenspråket. Nordica tilldelades 2006 utmärkelsen ”Årets bästa finlandssvenska service till döva” av Finlandssvenska teckenspråkiga rf  bl.a. för publikationsserien Teckenspråksstudier.

 

Karin Hoyer, Monica Londen & Jan-Ola Östman, red.: Teckenspråk:  Sociala och historiska perspektiv (nr 6 i serien Nordica Helsingiensia; Teckenspråksstudier nr 2). Serien ges ut av Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet, 2006. 172 sidor. ISBN 952-10-3547-1.