Folkmålsstudier 41 är denna gång i praktiken en konferensrapport från Sjätte sammankomsten för svenska språkets historia, som ägde rum i Helsingfors den 11–12 maj 2000. Temat för symposiet, som samlade ett hundratal deltagare, var ”Historia och språkhistoria”. Rapporten innehåller två av de tre plenarföredragen (Kurt Braunmüller: ”Om flerspråkighet och språkförändring” och Ulf Teleman ”Veta och vilja. Om ortografer och grammatiker som språkvårdare under svenskt 1600- och 1700-tal”) samt sjutton av de trettiofyra sektions- och posterföredrag som presenterades vid symposiet. Bidragen i rapporten spänner över flera språkskeden, men med tyngdpunkten lagd vid äldre och yngre nysvenska.

 

Gunilla Harling-Kranck och Hanna Lehti-Eklund (red.): Folkmålsstudier 41, Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi, Helsingfors 2002. ISSN 0356-1771