Svenskan i Finland 13. Siv Björklund, Harry Lönnroth, Nina Pilke (red.) Publikationer från Vasa universitet. Rapporter 178. 226 sidor.

Den trettonde sammankomsten för Svenskan i Finland ägde rum vid Vasa universitet i maj 2011. Temat var Svenska i ett specialiserat samhälle, och hade valts med tanke på den debatt som under de senaste åren förts kring svenskan i det finländska samhället.

Plenarföredragen hölls av Paula Rossi från Uleåborgs universitet och Anders Björkvall från Stockholms universitet. Rossi talade under rubriken ”Svenskan förr och Svenska nu – i autonomitidens Finland och i dag”. Björkvall talade kring rubriken ”Svenska språket och andra kommunikationssätt: Om barn och vuxna i en multimodal värld”.

Av de sammanlagt 39 föredrag som hölls under konferensen har 20 nu publicerats i en konferensrapport. Rapporten har getts ut både i tryckt och i elektronisk form(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)