I den postumt utgivna Stafva eller stava? beskriver Olof Mustelin rättskrivningsdebatten i Finland och Sverige i slutet av 1800-talet, debatten som sedan resulterade i rättskrivningsreformen år 1906. Mustelin sätter in rättstavningsdiskussionen i ett större sammanhang där Finland genomgår historiskt omvälvande förändringar. Rättstavningsdebatten hade inte bara en språklig utan också en social och politisk dimension.

 

Olof Mustelin: Stafva eller stava? Svenska rättskrivningssträvanden i Finland i slutet av 1800-talet. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 664, 2004. ISBN 951-583-105-9.