Språkets vård och värden är en festskrift till språkvårdaren Catharina Grünbaum som fyllde 60 år i somras. Cahtarina Grünbaum har en lång karriär bakom sig inom språkvården och är antagligen bekant för alla som har något med det svenska språket att göra. De flesta av oss har någon gång läst någon av hennes språkspalter eller böcker, eller hört henne tala om språkvård på något seminarium eller en konferens. Grünbaum arbetade först under drygt femton år på Svenska språknämndens sekretariat innan hon blev språkvårdare på ärevördiga och språkligt sett inflytelserika Dagens Nyheter, där hon fortfarande är verksam.

Språkets vård och värden är en imponerande bok på många sätt. Den består av hela 45 bidrag från kolleger och vänner till Catharina Grünbaum runtom i Norden. De ämnen som behandlas i artiklarna varierar, men den gemensamma nämnaren kan sägas vara kärleken till det svenska språket och intresset för en uttrycksfull och funktionell svenska. Till exempel skriver Åke Jonsson om hur sportspråket har utvecklats i tidningsspalterna under decennierna, dvs. hur sportjournalisterna använder språkliga vitsar, slang och bildspråk framför allt i rubrikerna. Martin Gellerstam diskuterar i sin text modeuttrycket x antal och Jan Svanlund tar upp frågan om varför det är så svårt med sex, dvs. varför bruket av genus för ordet vacklar. Journalisten Disa Håstad frågar sig i sitt bidrag om språk har med bildning att göra och efterlyser mera språklig kreativitet i tidningsspalterna av det slag som är vanligt i t.ex. brittisk press, dvs. allusioner eller parafraser på litterära verk, bevingade ord eller ordspråk. Ytterligare några exempel på ämnen som behandlas i boken är utvecklingen mot klarare EU-texter, stavningen på runstenar, finska namn på statliga myndigheter i Sverige, goda och onda finlandismer, behovet av klart avgränsade termer och läsartilltalet i uppslagsböcker. Boken avslutas med ett träffsäkert bidrag i diktform av författaren Lars Huldén med titeln Tänkta och otänkta tankar om språket, enkannerligen det svenska.

För att vara en festskrift är Språkets vård och värden en synnerligen läsvärd och intressant bok som inte bara innehåller artiklar från ett visst område utan som behandlar olika fenomen inom svenskan på ett lättsamt, trevligt och samtidigt sakkunnigt och informativt sätt – vilket är glädjande också med tanke på att det är så som Catharina Grünbaum också själv skriver.

Boken kan med fördel läsas av vem som helst som är intresserad av svenska oberoende av om man är professionell språkvårdare själv eller ”bara” brinner av intresse för svenskan i största allmänhet. När det gäller festskrifter brukar jag ofta läsa bara valda bitar, men det här är en bok som man gärna läser från pärm till pärm med stor behållning. Boken har dessutom en angenäm layout med humoristiska teckningar i början av varje kapitel och vackra och genomtänkta tecknade anfanger i varje artikel.

 

Språkets vård och värden. En festskrift till Catharina Grünbaum. Norstedts ordbok 2004. 351 sidor. ISBN 91-7227-409-3.