I det senaste numret av Folkmålsstudier, skriftserien som ges ut av Föreningen för nordisk filologi, ingår artiklar med både traditionell filologisk och modern pragmatisk inriktning.

I artikeln Hur Agricola var påverkad av svenskan tar Kaisa Häkkinen upp frågan om Mikael Agricolas modersmål och diskuterar det svenska inflytandet i hans språk. Av allt att döma hade Agricola, det finska skriftspråkets fader, kunskaper i finska som motsvarade infödd kompetens. En fråga som väckt förvånansvärt lite diskussion är svenskans eventuella påverkan på den gamla skriftfinskan, skriver Häkkinen. De puristiska attityder som varit förhärskande inom finsk språkvård har styrt forskningen och lett till att dessa frågor nonchalerats och inte ansetts värda att undersökas. Häkkinen diskuterar svensk påverkan bl.a. i Agricolas ortografi, syntax och ordförråd.

Jan Lindström representerar en modernare inriktning inom lingvistiken – pragmatiken. Han visar fram en samtalsanalytisk modell i artikeln Om engagemang i tal och skrift.

I Folkmålsstudier 35 ingår också en artikel av Karl Axel Holmberg om sidebyorden i Vendells klassiska dialektordbok, Eljas Orrman skriver om historiska källor till studiet av svenskan i Finland och Marketta Sundman bidrar med en minnesruna över professor Bengt Loman.

Dessutom ingår en intressant slangordlista,  Bidrag till svensk slangordbok, som samlats in av dialektologen V.E.V. Wessman. I slangordlistan ingår bl.a. gammal skolslang såsom  snaja ’förstå’ och skole ’skola’.

JL

       

Folkmålsstudier 35. Meddelanden från Förening-en för nordisk filologi. Helsingfors 1994. 144 s. Distribution: Vetenskapsbokhandeln, Kyrkogatan 14, 00170 Helsingfors, tfn (90) 63 51 77, fax (90) 63 50 17.