Den finlandssvenska döva minoriteten utgör en språkgrupp med anor som sträcker sig ända till tiderna för dövundervisningens födelse i Finland, det vill säga då dövskolan i Borgå grundades 1846. Mycket lite har publicerats om det finlandssvens­ka teckenspråket. Publikationen Se vårt språk!, som består av en bok och en videokassett, är ett av de första försöken att beskriva det finlandssvens­ka teckenspråket. I publikationen analyseras dock bara ett fåtal (38) tecken. Materialet är trespråkigt: uppslagstecknen och exempelmeningarna är på finlandssvenskt teckenspråk, medan motsvarigheterna och översättningarna av exemplen finns på svenska och finska. De utvalda tecknen utgör inte det finlandssvenska teckenspråkets mest centrala teckenförråd, utan är utvalda för att de på något sätt skiljer sig från motsvarande finska tecken. Publikationen presenterar uppslagstecknens struktur, betydelse och användning.

I Språkbruk 3/2002 har Karin Hoyer skrivit mer om det finlandssvenska teckenspråket.

 

Se vårt språk! Finlandssvenskt teckenspråk, 38 ordboksartiklar, Karin Hoyer & Karin Kronlund-Saarikoski (red.) Finlands Dövas Förbund rf:s publikationer 21, Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 122, Helsingfors 2002. ISBN 952-5396-10-X, 110 s.