Eija Aho: Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu. PIC Monographs 2010, Helsingin yliopisto.

I början av höstterminen 2010 framlade Eija Aho en avhandling om prosodin i svenska och finska talade varieteter i Finland inom ämnet allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet. Aho inmutar ett nytt och outforskat forskningsområde. Hon fokuserar på prosodisk frasering i löpande tal och belyser prosodiska mönster och utvecklar och diskuterar olika modeller för akustisk analys av spontant tal. Avhandlingen Spontaanin puheen prosodinen jaksottelu (ungefärlig svensk övers.: Prosodisk frasering av spontant tal) är en sammanläggningsavhandling, där introduktionen och den teoretiska bakgrunden är skrivna på finska. Avhandlingen består av fem originalartiklar som på ett mångfasetterat sätt belyser prosodin och prosodisk frasering i de svenska dialekterna i Åboland, Liljendal i östra Nyland och Solf i Österbotten. Två av artiklarna – artikeln om Liljendaldialekten och artikeln om de åboländska dialekterna – är skrivna på svenska, medan bokens övriga artiklar är på finska. Eija Aho har också tillsammans med Eeva Yli-Luukko studerat variationen i prosodisk frasering i olika finska dialekter, och de visar på mönster och skillnader i prosodin mellan finska dialekttalare från Österbotten, Savolax och Tavastland. I avhandlingen behandlas dess­utom prosodin i inlärarsvenska i en artikel som Eija Aho publicerat tillsammans med Minna­leena Toivola. De centrala forskningsresultaten i avhandlingen presenteras i sammanfattningar på engelska, vilket gör det möjligt att ta del av de nya rönen Eija Aho lyfter fram även om man inte behärskar finska.

Avhandlingen går också att läsa på webben via adressen http://www.doria.fi/handle/10024/63264(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun).