Skriva på kontor är en praktisk handbok för den som vill skriva professionella dokument på svenska inom företagsvärlden. Boken är uppdelad i tre övergripande avsnitt: Att skriva i arbetet, exempel på dokument och konkreta råd och Bra att veta när du skriver. Dessutom ingår en cd-rom-skiva med mallar för olika dokument (fungerar i Word för Windows).

Avsnittet med exempel på dokument är kanske det intressantaste för den som vill få nya idéer för sina dokument. Här är varje uppslag utformat så att höger sida upptas av ett dokument (säljbrev, offert, faktura, e-postmeddelande, faxmeddelande m.m.) och vänster sida har reserverats för kortfattade kommentarer om vad som är viktigt att tänka på då man utformar ett sådant dokument.

Kapitlet Bra att veta när du skriver ger en detaljerad men samtidigt berömvärt åskådlig genomgång av de faktorer som avgör hur väl ett dokument fungerar. Läsaren får en insikt i vilka typografiska och bildmässiga detaljer som är viktiga för en text, och exemplen är försedda med illustrationer. På några sidor ges också en koncis sammanfattning av de viktigaste skrivreglerna i svenskan.

Den största invändningen mot Skriva på kontor är att den är så fast förankrad i sverigesvensk standard för kontorsarbete. Det är möjligt att den finlandssvenska läsaren blir tvungen att överse med anvisningar som inte är tillämpliga i Finland. Å andra sidan skrivs många affärsbrev på svenska i Finland med slutdestination i Sverige, och då är det nyttigt att känna till vilka standarder som gäller där. Och väljer man att hoppa över de relativt korta stycken som är begränsade till förhållanden i Sverige, kan man ha stor praktisk nytta av boken både som inspiration och handbok att slå upp i. Det lättbläddrade formatet med spiralbindning och stadig papperskvalitet är som gjort för att ha boken uppslagen på skrivbordet under arbetets gång.

 

Skriva på kontor. Standarder och rekommendationer för dokumentutformning. SIS Förlag 2001. ISBN 91-7162-526-7. 119 sidor (stort format)+ cd-rom.