Norstedts nya Plusordbok är en ordbok enligt ett nytt koncept. Den är utarbetad på Språkdata vid Göteborgs universitet. Ordboken, som innehåller över 80 000 ord och fraser, är nämligen samtidigt en uppslagsbok.Omkring 70 000 av orden i boken är sådana man hittar i en vanlig ordbok. För alla  ”ordboksorden” ges ordklass och  böjning, ibland också exempelfraser som visar hur ordet används. Nyord ingår också, bland annat kan man hitta snabel-a och hemsida. Cirka 14 000 av orden är encyklopediska artiklar, dvs. sådana man hittar i en uppslagsbok, som exemplevis namn på personer, länder, städer etc.

Boken har många illustrationer och innehåller också ett hundratal fotografier av personer. I den prisvärda ordboken finns dessutom uttalsangivelse där det behövs.

 

Norstedts plusordbok. Norstedts 1997. 1 349 sidor + appendix.