Norstedts skandinaviska ordbok har utkommit i en ny, utökad upplaga i fjol. Ordboken består av tre separata listor på ca 4 000 ord vardera: en som går från danska till norska och svenska, en som går från norska till svenska och danska samt en som går från svenska till danska och norska. Ordboken omfattar alltså inte alla ord i de tre språken (t.ex. ord som hus, gå och stå, som är identiska i de tre språken), utan bara av ord som kan vålla bekymmer vid kontakter mellan dem som talar danska, norska och svenska. Det rör sig dels om ord som bara finns i ett av språken (t.ex. danska tvebak ’skorpa’, norska dagstøtt ’varje dag’, svenska dyrgrip), dels om så kallade falska vänner. En falsk vän är ett  ord i ett annat språk som ser ut som eller påminner mycket om ett ord i ens eget språk, men som betyder något helt annat. Ett klassiskt exempel är rolig som betyder ’lugn’ på  danska och norska, men det finns många fler lömska ord. I inledningen finns en översikt över skillnader mellan språken.

Ordboksredaktörerna skriver i förordet att de hoppas att Skandinavisk ordbok ska uppmuntra till läsning av texter på grannspråken. Dessutom talar de för att skandinaver i umgänge med andra skandinaver inte ska behöva lämna sitt eget språk, utan kunna umgås på sina respektive modersmål. Detta är inte alls oöverkomligt, bara man vänjer sig vid uttalet i de andra språken och lär sig vissa ord som är säregna för eller används på ett annat sätt i något av grannspråken. Den hjälpen får man av Skandinavisk ordbok.

 

Norstedts skandinaviska ordbok, red. Birgitta Lindgren, Skirne Helg Bruland, Allan Karker och Ståle Løland, utgiven i samarbete med Nordiska språkrådet och Nordiska ministerrådet. Norstedts, 2002, ISBN 91-7227-306-2.