Det har inte kommit ut någon stor ordbok för språkparet ryska–svenska på många år. Norstedts rysk-svenska/svensk-ryska ordbok fyller ett stort behov, inte minst med tanke på att det ryska språket förändrats dramatiskt under de senaste 15 åren. Boken kommer ut i ett band och de båda ordboksdelarna innehåller cirka 70 000 ord och fraser var. Dessutom finns en kort grammatikdel för både ryska och svenska samt en lista på världens länder med folkslag och adjektiv som har samband med dessa. Ordboken riktar sig i lika mån till både ryska och svenska användare. Följaktligen finns uppgifter om böjning, uttal och konstruktioner på båda språken. I första hand är ordboken allmänspråklig men innehåller även bl.a. förkortningar, geografiska namn, talspråk och vulgära uttryck som tidigare varit tabu i rysk ordbokstradition. För användare med begränsade kunskaper i språken är det nyttigt att oregelbundna ordformer finns med som särskilda uppslagsord med hänvisning till grundformen. När tydliga aspektpar för de ryska verben existerar anges båda formerna i artiklarna.

 

Norstedts ryska ordbok, Norstedts Akademiska förlag 2006. 928 sidor. ISBN 91-7227-140-X.