Kraven på välskrivna och välstrukturerade texter ökar i takt med att allt fler människor i sitt yrke både läser och skriver betydligt mer i dag än förr. Vi förväntas inte bara behärska textnormerna för exempelvis broschyrer, rapporter, artiklar och läroböcker utan också normerna för papperstexter i motsats till webbtexter. I antologin Textvård – att läsa, skriva och bedöma texter har Språkrådet (tidigare Svenska språknämnden) samlat elva artiklar som tar upp textriktighet och textnormer ur olika synvinklar. Artiklarna har tidigare publicerats i tidskriften Språkvård och omspänner texter med koppling till skolvärlden, myndigheterna, reklamspråket, andraspråkssvenska och studentsvenska. Tre av artiklarna handlar om de specifika villkor som gäller för texter på nätet.

Artiklarna ska inte ses som handledningar i skrivande även om de innehåller en hel del råd om hur vi ska skriva och hur texter ska struktureras för att vara funktionella. Viktigare än detta är diskussionerna om de olika texterna: hur de ser ut, under vilka villkor de produceras, vad som är bra och dåligt i dem och hur de kunde förbättras. Boken har en inledning som på ett smidigt och konkret sätt för in läsaren på frågeställningarna i de enskilda artiklarna. Det här är boken för alla som intresserar sig för textriktighet och textinriktad språkvård.

 

Textvård  att läsa, skriva och bedöma texter. Skrifter utgivna av Svenska språknämnden, 94.