En viktig målsättning för publikationen är att presentera forskning inom finsk lexikografi för en nordisk publik, de finska bidragen har därför översatts till svenska. Forskningsrön om lexikografi med anknytning till grammatik och språkpolitik har inte tidigare publicerats på ett och samma ställe. Vid första anblick kan forskningsfälten verka oförenliga – ändå löper det flera röda trådar genom texterna och redaktörerna hoppas att de rön som presenteras ska inspirera till fortsatt forskning.

Antologin är indelad enligt ämne i tre huvudavdelningar: lexikografi, grammatik och språkpolitik. Bidragen i antologin är skrivna av forskare från Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

De lexikografiska bidragen ger en inblick i arbetet med de olika nordiska ordböcker som författarna har anknytning till. Forskarna som skrivit de grammatiska och språkpolitiska bidragen har dels koppling till Institutet för de inhemska språken, dels universiteten i Helsingfors, Tammerfors och Vasa. Artiklarna om grammatiska spörsmål belyser särskilt konstruktioner i svenskan i Finland, och de språkpolitiska bidragen behandlar olika aspekter av finländsk och nordisk språkpolitik.

Nina Martola och Caroline Sandström har skrivit en introduktion till antologin. Som redaktörer medverkar Ilse Cantell, Eija-Riitta Grönros, Pirkko Nuolijärvi och Eivor Sommardahl. Artiklarna är publicerade på svenska, norska och danska.