Camilla Wide har disputerat för doktorsgraden i nordiska språk vid Helsingfors universitet i december 2002. Wides avhandling heter Perfect in dialogue. Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic och den undersöker konstruktionen vera búinn að i isländskan.

Vera búinn að + infinitiv (’vara färdig att + inf.’, sv. ha + supinum) är den yngsta av tre perfektkonstruktioner i isländskan, och används främst i tal. Konstruktionen verkar också undergå en grammatikaliseringsprocess, delvis på bekostnad av de två äldre konstruktionerna hafa + supinum och vera + perfekt particip. Wide har undersökt hur vera búinn að används i autentiska samtal, och klarlägger mönster som talare följer i valet mellan denna och andra perfektkonstruktioner.

Avhandlingen är skriven på engelska, vilket kan vara motiverat med tanke på ämnet. Någon svensk eller isländsk sammanfattning ges dock inte, vilket förvånar när det gäller en avhandling i nordiska språk.

 

Camilla Wide: Perfect in dialogue. Form and functional potential of the vera búinn að + inf. construction in contemporary Icelandic. Processes, Interaction, and Constructions. Monographs 3. Department of Scandinavian Languages and Literature, University of Helsinki. Helsinki 2002. 277 s. ISBN 952-10-0832-6.