Konferensrapporten  Flerspråkighetens dimensioner. Individ, familj och samhälle innehåller många intressanta och läsvärda artiklar. Det internationella inslaget – med artiklar på tyska eller engelska – handlar mest om flerspråkiga städer: Bozen, Valga, Hongkong, Maputo. En stor del av artiklarna presenterar forskning som hänför sig till språkbad och barns och barnfamiljers användning av två språk. De gäller alla finsksvensk tvåspråkighet, och även om en av forskarna är verksam i Sverige ser man inte några spår av att rapporten härstammar från en nordisk konferens. Är det bara i Finland och Sverige man är intresserad av flerspråkighet?

För den som är intresserad av hur tvåspråkigheten fungerar i praktiken – i det tvåspråkiga samhället, i det tvåspråkiga företaget, i den tvåspråkiga familjen och i den tvåspråkiga individens utveckling – finns det mycket att hämta i konferensrapporten. Till stor del är det fråga om enskilda fallstudier, men det är inget ont i det. Tvärtom skänker de forskningsresultaten en välkommen konkretion.

Men varför måste alla amatörredigerade rapporter ha en så amatörmässig typografi, med långa luckor mellan orden, långa radmellanrum, dubbelt radbyte vid styckegräns som i gammal maskinskriven text, olika långa sidor och oläsliga kartor?

 

Flerspråkighetens dimensioner. Individ, familj och samhälle. Red. Kjell Herberts, Christer Laurén, Ulla Laurén, Solveig Strömman, Anette Railio. Vaasan yliopiston julkaisuja, Selvityksiä ja raportteja 26. Vaasa 1997. 257 s.