För den som inte vill köpa den närmare 3000 sidor tjocka Svenska Akademiens grammatik (SAG) finns nu ett budgetalternativ. Författarna till SAG har nämligen gett ut en bok vars innehåll är en lätt modifierad omtryckning av inledningskapitlet till SAG. Denna bok, Inledning till grammatiken, kan läsas som en introduktion till grammatik i allmänhet, skriver författarna i förordet. Och det stämmer, boken ger en bra översikt över de centralaste frågeställningarna i den svenska grammatiken. Det är en bok som mycket väl kunde användas som kurslitteratur för språkstuderande, speciellt som varje kapitel är kompletterat med litteraturtips för vidareläsning.

För att vara en fristående bok känns det ändå lite konstigt att författarna i så hög grad hänvisar till SAG i den löpande texten, och boken hade säkert vunnit på en grundligare redigering av ursprungstexten. Detta gäller, enligt min mening, främst formuleringarna, inte innehållet.

I slutet av boken finns ett litet lexikon över grammatiska termer, som i stort sett är en förkortad version av SAG:s kapitel med termförklaringar. Till min glädje är vissa av förklaringarna omformulerade, förmodligen med avsikten att göra dem lättare att förstå. Ett exempel är termen aktant, vars svåra definition jag kritiserade i min recension av SAG i Språkbruk 4/2000. Den har nu formulerats om och exemplifierats – till lexikonets fördel.

Jag väntar med förväntning på Folk-SAG, den utlovade populärversionen av grammatiken.

 

Ulf Teleman, Staffan Hellberg och Erik Andersson: Inledning till grammatiken. Svenska Akademien och Norstedts ordbok, Stockholm 2001. ISBN 91-7227-295-3, 86 sidor.