Boken Svensk universitetsgrammatik för nybörjare tar upp grundläggande terminologi inom grammatiken och ger en bra bas i studierna att bygga vidare på. Grammatiken är inte speciellt omfattande, men är säkert en alldeles utmärkt bok att börja sina grammatikstudier med. Dessutom finns det i slutet av boken en ganska omfattande lista som tar upp både äldre och nyare grammatik­litteratur.

Boken är enligt författaren en omarbetad version­ av ett grammatikkompendium som hon har använt i sin undervisning. Det märks tyvärr på lay­outen, som fortfarande är ganska kompendieaktig och amatörmässig.

 

Gunlög Josefsson: Svensk universitetsgrammatik för nybörjare, Studentlitteratur, Lund 2001, 209 sidor.