Verket är resultatet av ett nästan tioårigt arbete. Syftet är enligt omtexterna ”att ge en översikt av äldre förvaltningsterminologi och därmed göra denna tillgänglig för forskning. Utöver att bidra till analysen av språket är avsikten att hjälpa forskare att få ett grepp om forna tiders ibland nog så svårgenomträngliga förvaltning.” Som icke-historiker kommer jag här att se på ordbokens utformning och funktioner.

Ordboken ligger på adressen fho.sls.fi. På startsidan finns en sökruta där man skriver in sökord och väljer vilken tidsperiod man vill söka i. Man välja antingen tidsepok (Svenska tiden, Autonoma tiden, Självständighetstiden) eller ett eller flera sekler. Materialet i ordboken sträcker sig från medeltiden fram till 1950. Vid sekelval kan man antingen skriva in årtalen eller använda små piltangenter som finns till höger i rutorna. Särskilt användbara är pilarna inte, för årtalet ändras till 400 när man klickar första gången och ökar eller minskar därefter med ett år åt gången vid varje klick.

Ovanför sökrutan finns en meny med tre rubriker, Om FHO, Bläddra och Suomeksi. Under de två första finns pilar till rullgardinsmenyer. Om FHO innehåller flera delar, bland annat en presentation av ordboksprojektet och användaranvisningar för ordboken. Sist återfinns en källförteckning.

Via den andra menyrubriken, Bläddra, kan man bläddra bland artiklarna i alfabetisk ordning, både bland uppslagsord på svenska och på finska och som tredje alternativ bland uppslagsord från en viss tidsperiod. Den svenska bläddringen A–Ö går att avgränsa till ett visst förvaltningsområde. Alternativen är ett område åt gången eller alla 21. Några exempel på förvaltningsområden är Allmän inrikesförvaltning, Finans, Kyrklig förvaltning och Statsöverhuvud och hov. De mer omfattande områdena innebär åtskilligt bläddrande innan man är nere vid Ö, men till höger om artiklarna finns ett bokstavsindex som man kan förflytta sig med hjälp av.

Själva sökningen utgörs av fritextsökning, det gäller sökning både via sökrutan på startsidan och via den sökruta som finns i högerkanten i menyn och som alltså syns i alla vyer. Vid en sökning på exempelvis fängelse meddelar programmet att det finns sammanlagt 90 träffar, 12 i uppslagsord och 78 övriga. Det två första träffarna är det osammansatta fängelse som uppslagsord (två olika betydelser – ett uppslagsord för var betydelse) och sedan följer sammansättningar på fängelse-. En av träffarna är en flerordsterm, allmänt fängelse.  Av de 78 övriga träffarna är i själva verket ytterligare 12 förekomster träffar på uppslagsord, nämligen uppslagsord där -fängelse utgör efterled, t.ex. distriktsfängelse och straff- och arbetsfängelse. Resten eller 66 förekomster är träffar i själva artikeltexten och i träfflistan och de två typerna är inte separerade. Språkligt och lexikografiskt hade det varit bättre att ange träffördelningen 24 och 66 och ge efterledsträffarna i en grupp för sig före träffarna i själva artikeltexterna. Vanligen utgör ju efterleden i en sammansättning det sammansatta ordets huvudled.

I de flesta elektroniska uppslagsverk brukar det gå att avgränsa sökningen till uppslagsord. En sådan möjlighet hade varit välkommen också i Förvaltningshistorisk ordbok, för vissa sökord kan ge många träffar att bläddra igenom, som t.ex. just fängelse med 90 träffar eller, för att ta ett ännu mer påfallande exempel, myndighet med 439 träffar.

Träfflistan består av uppslagsordet och den svenska definitionen, så man får snabbt svar om det är betydelsen man är ute efter och träffarna inte är så många. För ord som ger en lång lista kunde en träfflista bestående av enbart uppslagsordet ha gett ett överskådligare resultat. Å andra sidan kan det hända att den primära målgruppen för ordboken i första hand söker en tämligen precis term från en viss tid och därför inte får så många träffar.

När man klickar in sig i själva artikeln får man förutom den svenska definitionen också en mer kortfattad finsk definition, en lista på vilka källor artikeln baserarar sig på och en lista på sammanhörande uppslagsord samt angivelser om vilka tidsperioder uppslagsordet har använts under.

Förvaltningshistorisk ordbok är i själva verket en encyklopedi och inte en språklig ordbok. Den kan bli till stor glädje och nytta för historiskt intresserade och också för andra som behöver kontrollera historisk terminologi.