Taloustieto Oy, som tidigare har gett ut bl.a. Taloussanasto (Ekonomisk ordlista) och Pankki- ja rahoitussanasto (Bank- och finansordlista), har nu kommit ut med den nya ordlistan Yritystoiminnan perussanasto som omfattar ca 500 centrala termer inom området företagsverksamhet, dvs. närmast företagsadministration, redovisning, marknadsföring och finansiering.

Ordlistan har finska uppslagsord med motsvarigheter på svenska, engelska och tyska och definitioner och förklaringar på finska. Utgångspunkten är därför den finska terminologin och begreppsstrukturen, vilket gör att också de andra språken har anpassats efter den. Man letar därför förgäves efter termer som balansomslutning och  koncernbolag – i det förra fallet betraktas den finska motsvarigheten taseen loppusumma uppenbarligen inte som en fristående term, medan  konserni­yhtiö är en rätt ovanlig term på finska. Koncentrationen på finskan och Finland innebär också att ordlistans svenska termer i huvudsak är sådana som används i Finland. För fi. arvioverotus ges således bara  beskattning enligt uppskattning, inte det rikssvenska skönstaxering.

Bortsett från den begränsningen ger ordlistan ett tillförlitligt intryck. Man kan knappast lasta dem som svarar för de svenska termerna för att de kritiklöst följer den finländska bokföringsförordningen och ger enbart reservering som motsvarighet till varaus, men visst hade man ju gärna sett att det korrekta svenska reserv hade funnits med åtminstone som ett alternativ.

MR

 

Yritystoiminnan perussanasto. Taloustieto Oy 1994.114 sidor.