När vi tänker på ordböcker föresvävar väl oss i regel ett alfabetiskt uppställt verk. Det är ju onekligen också den vanligaste formen av tryckta ordböcker, och i gruppen ingår både en-, två- och flerspråkiga ordböcker.

Men det finns också ordböcker som man kan söka temavis i och en sådan typ är begreppsordböckerna. För svenskans del saknas det en regelrätt modern begreppsordbok. Norstedts bildordbok är visserligen tematiskt uppställd, men de enskilda artiklarna utgörs av bilder (med etiketter), inte av en samling sammanhörande ord och uttryck.

För danskans del finns det numera ett imponerande verk som heter Den danske begrebsordbog. Boken är en riktig tegelsten på tre kilo och på nästan 1 400 sidor. Det är alltså ingen fickordbok som man vill bära omkring på i onödan. Däremot är den trevlig att bläddra i om man kan ha den liggande på ett bord.

Ordboken fördelar sig på en systematisk del och en indexdel. De 20 första sidorna består av förord, inledning och användarhandledning. Man kan söka ord antingen enligt tema eller alfabetiskt via indexet. Den tematiska delen är indelad i 22 kapitel som i sin tur är indelade i avsnitt.

Begreppsordboken har vissa likheter med en synonymordbok och den kan användas när man ”har ordet på tungan” eller när man vill hitta ett mer exakt ord än det man kommer på. Från en synonymordbok skiljer sig begreppsordboken på grund av sin tematiska åtkomststruktur men också för att artiklarna är ordklassövergripande. Dessutom är det inte bara synonymer och ”nästan-synonymer” som räknas upp utan i vissa typer av artiklar hittar man kohyponymer (underbegrepp på samma nivå) till olika överbegrepp.

Bakom Den danske begrebsordbog står Det Danske Sprog- och Litteraturselskab.