Det verkar som om vi befann oss mitt i en språkvåg. Svenskarna diskuterar livligt den så kallade blattesvenskan som införlivar uttryck ur andra språk i svenskan. Intresset för den nya språkriktighetsboken är stort, boken säljer över förväntan. Dagens Nyheter har startat en språkspalt med läsarfrågor och i tv har Fredrik Lindström lyft fram dialekterna.

Boken Om ett ord är i så fall en del av den här språkvågen. Två killar som jobbar som reklamskribenter började fundera över ord och ordens ursprung. Varför heter det just så här? De sökte svar och började, år 2003, sända ut mejl om ords ursprung. Orden var enkelt förklarade och ofta gavs exempel på sammanhang där ordet använts, allt från Bellman till Aftonbladet citerades.

Ordmejlen blev mycket populära och nu finns över 500 av dem samlade i en bok. Ibland är det mycket inspirerande att bläddra i boken med de modernt grönrandiga pärmarna. Man kan få veta att konkarong på 1700-talet var en kvinnomössa med veckad garnering, uppburen med ståltråd. Dagens betydelse ”allesamman och alltihop” skulle då troligtvis syfta på mössans stora och anskrämliga utformning.

Andra gånger är det mindre intressant läsning. ”En mobiltelefon är en trådlös telefon”, skriver Erneroth och Holmström. Så följer en förklaring bland annat om att mobil betyder rörlig och att den första mobiltelefonen vägde 40 kilo.

Orden är inte speciellt märkliga eller svåra. De är, för det mesta, alldeles vanliga ord, men det är deras historia och ursprung som skall locka till läsning. Boken vänder sig till språkintresserade som vill läsa om ord på ett enkelt och begripligt sätt. För forskare och språkvetare är boken antagligen dock för populistisk och tunn i substansen.

Erneroth och Holmström fortsätter att skriva om ord och sända ut dem som mejl. Den som går in på www.omettord.se och registrerar sig får ett mejl per vardag i sin e-postlåda. Tjänsten är gratis.

 

Daniel Erneroth och Emil Holmström: Om ett ord. Bokförlaget DN, 2006. 304 sidor. ISBN: 9175887053.