Det här är ingen lätt ledare att skriva. Tyvärr måste jag nämligen meddela att Språkbruk inte kommer att utkomma på papper från nästa år.

Redaktionen har redan en längre tid varit tvungen att begrunda de krassa ekonomiska realiteterna. Vi har i flera år sett höjda distributions- och produktionskostnader. Läget med pandemin har naturligtvis också gjort sitt; flera läsare sade upp sin prenumeration genast efter pandemiutbrottet. Visst har vi ännu många prenumeranter, men inte tillräckligt många för att få det att gå ihop ekonomiskt.

Å andra sidan finns Språkbruk ju gratis tillgänglig på nätet, vilket är en del av Språkinstitutets strategi sedan flera år: man ska kunna ta del av allt vårt material på webben, kostnadsfritt.

Redaktionen tänker redan målmedvetet framåt, och vi är i full fart med att planera hur webbtidningen ska se ut från och med nästa år. Vi är fulla av idéer och känner oss väldigt kreativa på redaktionen just nu. Vi berättar mer om omgörningen i nästa nummer, alltså det nummer som blir Språkbruks sista nummer på papper.

Vi ångrar inte en sekund alla de år vi kämpat, de sista åren med hjälp av stöd från olika fonder och institutioner. Jag vill också passa på att tacka mina chefer, tidigare Nina Martola och nu Charlotta af Hällström-Reijonen, Språkbruks tidigare chefredaktör, för allt stöd redaktionen fått under de senaste åren. Och framför allt vill jag tacka redaktionssekreteraren Bianca Ortiz Holmberg som med sin journalistiska bakgrund men framför allt sin energi och sitt kunnande gett Språkbruk ett lyft. Redaktionen vill också tacka förlaget Nordinfo för ett mycket gott samarbete.

Ett stort och varmt tack även till alla våra läsare som läst och kommenterat Språkbruk och troget prenumererat på tidskriften. Fortsätt läsa Språkbruk i framtiden också!

Det är ändå viktigt att i sammanhanget komma ihåg att innehållet är det viktigaste, att Språkbruk bjuder på kvalitativ populärvetenskaplig språkläsning också i fortsättningen.

Allt har sin tid. Nu går vi vidare. Nästa år fyller Språkbruk 40 år och det ska vi fira. En finlandssvensk språktidskrift behövs!