Gå till innehållet

Opinion

”Dom” är inte det stora problemet

Ledare

Bianca Ortiz Holmberg

Intervjuer med modersmålslärare visar att det bästa krutet inte behöver spillas på frågan om hur de, dem och dom ska hanteras i skrift. De akuta utmaningarna är helt andra.

Dekorativ bild

Inte fel på världen när våra grammatiska mönster verkar otillräckliga

Krönikan

Janina Andersson

Det fanns en tid när Janina Andersson skulle bli fysiker. I stället blev hon språkvetare och redaktör på Ordbok över Finlands svenska folkmål – ett jobb där hon utmanas av samma spänning som i naturvetenskapen mellan verkligheten och de mönster vi försöker hitta i den.

Kvinna betraktar ett grönt äpple på en mur utomhus.

Mera vård och vårdarbete på svenska!

Opinion

Jannika Lassus

God organisering av arbetet, språklig handledning och tillräckliga resurser kan förhoppningsvis trygga den svenska servicen inom välfärdsområdena.

Dialektordboken – ett språkets museum som synliggör vår identitet och våra rötter

Opinion

Katarina von Numers-Ekman

Den 22 november 2023 offentliggjordes nyheten om att Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden, Konestiftelsen och Suomen …

Nyhetsuppläsaren ringer på – vad får dig att öppna dörren till ditt hem?

Artiklar

Peik Österholm

Föreställ dig att du slinker in i ett flervåningshus, i en valfri stad i Svenskfinland …

Peik Österholm.

Språket får inte vara ett medel för diskriminering 

Synpunkten

Leena Nissilä

Det är dags för finländarna att göra upp med språkskammen.

Översättarna är en resurs som ska utnyttjas – i tid

Ledare

Bianca Ortiz Holmberg

Översättarna kan ha en nyckelroll i arbetet för ett klart myndighetsspråk – men får de chansen när de som bäst behövs?

Dekorativ bild

Stöttning som superkraft – något om skrivpedagoger och AI

Synpunkten

Annette Kronholm

I en tid där människan konkurrerar med AI behövs lärare som möter, ser och läser eleven genom hela skrivprocessen, skriver Annette Kronholm.

annette kronholm

Jag är inte så rolig om jag inte får prata dialekt

Krönikan

Ellen Strömberg

Det handlar inte bara om ordförråd eller hur man böjer ord, utan också om en rytm och en melodi som är svår att sätta fingret på men som är nödvändig för att spela instrumentet humor fulländat, skriver författaren Ellen Strömberg, på tal om dialekt och humor.

Ord är vi

Krönikan

Sia Spiliopoulou Åkermark

”Det är bara ord” säger folk ibland när jag som jurist diskuterar lagar. De säger det sällan rakt ut, men menar att ord som uttalas av andra eller som finns i lagstiftningen är tomma på innehåll, är tomma löften.

Sia Spiliopoulou-Åkermark