Gå till innehållet

tolkning

Medvetenheten om språket kunde bli bättre inom EU

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Efter 25 år som finsk EU-språkvårdare har Aino Piehl en önskan: att finländska medlemmar av EU:s arbetsgrupper oftare skulle läsa texter på finska och använda finska på möten.

Rikt verk om översatt skönlitteratur

Artiklar

Monica Äikäs

Sekler av svensk översättningshistoria presenteras i prisbelönt faktabok som frilägger översättarens ofta bortglömda roll. Monica Äikäs har läst Dolda gudar och recenserar för Språkbruk.

Syntolkning gör kulturen tillgänglig med hjälp av ord

Artiklar

Anne Ketola

Tack vare syntolkning kan personer med synnedsättning få en rikare upplevelse av en film, en utställning eller en teaterpjäs. För tolken gäller det att balansera mellan olika behov i vitt skilda situationer.

Person med förbundna ögon lyssnar på beskrivning läst av en annnan person.

Tolkning är den nyfiknes bransch

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

Det senaste året har inneburit nya arbetssätt och utmanande arbetsförhållanden för tolkarna Tiina Sjelvgren och Annica Törmä, som bland annat har tolkat många av myndigheternas presskonferenser om coronaläget.

För en riksdagstolk är alla dagar olika

Intervjuer & reportage

Bianca Ortiz Holmberg

En dag sitter de i plenum och tolkar anföranden, nästa dag står de i Kastelholms slott och tolkar historien om Karin Månsdotter och Erik XIV. Jobbet som tolk i riksdagen är varierande och allmänbildande.