Gå till innehållet

språkriktighet

”Dom” är inte det stora problemet

Opinion

Bianca Ortiz Holmberg

Intervjuer med modersmålslärare visar att det bästa krutet inte behöver spillas på frågan om hur de, dem och dom ska hanteras i skrift. De akuta utmaningarna är helt andra.

Dekorativ bild

Språket ställer Stubb före Haavisto i rubrikerna

Artiklar

Monica Äikäs

Var det favorisering att Stubb ofta nämndes före Haavisto i medierubriker under presidentvalskampanjen? Inte nödvändigtvis – fenomenet kan ha en språklig förklaring.

alexander stubb och pekka haavisto

Konsten att hantera det sammansatta

Artiklar

Lisa Loenheim

Särskrivning hör till de språkriktighetsfrågor som väcker mest känslor hos språkbrukarna, men hur stor är risken för missförstånd egentligen? Och hur avgör vi ett sammansatt ords betydelse?