Gå till innehållet

slang

Språket – ett magiskt paket i ständig förändring

Aktuell litteratur

Mia Falk

Språkhandboken Viktig svenska ger dubbel behållning genom att både ge svar på språkfrågor och fungera som förebild för hur man kan förhålla sig till variation och förändring i språket. 

Skolslangen är brokig – men favoriter finns

Artiklar

Bianca Ortiz Holmberg

Alla säger hissa och rella om skolämnena historia och religion, medan biologi, geografi och huslig ekonomi har en uppsjö av benämningar i olika delar av Svenskfinland. ​​​​​​

hushallsklass-1913

Slangen föddes där finskan mötte svenskan

Artiklar

Bianca Ortiz Holmberg

Helsingforspojkarna som träffades i sina gäng på stadens gator omkring sekelskiftet 1800–1900 blev fäder till den karakteristiska Helsingforsslangen – ett från början manligt språk som Ulla-Maija Forsberg har dokumenterat i ordboken Stadin slangin etymologinen sanakirja.