Gå till innehållet

3/1996

Stadsmål och dialekt i Svenskfinland

Artiklar

Leif Nyholm

”Supa barnsängsskål” Från barnfot till barntå och finskans varpajaiset

Artiklar

Peter Slotte

Litteratur

Aktuell litteratur

Språkfrågor i urval

Artiklar

Namn på myndigheter — Finsk-svensk och svensk-finsk förteckning

Artiklar

Anita Lönegren, Inger Hård