Gå till innehållet

från Skribent

Therese Lindström Tiedemann

Svenskan är osynlig på många bibliotek

Artiklar

Beatrice Silén, Daniela Piipponen, Jari-Pekka Välimaa, Therese Lindström Tiedemann

För att våga tala svenska med bibliotekarien skulle många kunder vilja veta på förhand att bibliotekarien faktiskt kan svenska.

Modersmålet är viktigt, flerspråkighet en rikedom

Artiklar

Sina Tezel, Therese Lindström Tiedemann

Språket ger oss en identitet och en vi-känsla som ibland föds ur rädsla för språkförlust. Men Therese Lindström Tiedemann och Sina Tezel vill visa att flerspråkighet är berikande.