Gå till innehållet

från Skribent

Sven-Göran Malmgren

Varför travintresse ska ut och fotbollsintresse in

Artiklar

Sture Berg, Sven-Göran Malmgren

Vilka ord får komma med i Svenska Akademiens ordlista och varför? En ny upplaga av ordboken är under arbete, och redaktörerna Sture Berg och Sven Göran Malmgren berättar här om principerna för urvalet.

Den danska Korpus 2000 – ett genombrott för tillämpad nordisk språkteknologi

Artiklar

Sven-Göran Malmgren

Sven-Göran Malmgren är professor i svenska vid Göteborgs universitet och har varit verksam i många lexikografiska projekt, som bl.a. Svensk ordbok och Nationalencyklopedins ordbok. Han är mäkta imponerad av den nya danska Korpus 2000.

Det svenska ordförrådets utveckling sedan 1800 (1)

Artiklar

Sven-Göran Malmgren

Det svenska ordförrådet har genomgått mycket stora förändringar under 1800- och 1900-talet. Detta är den första artikeln i en tvådelad artikelserie om det svenska ordförrådets utveckling under 200 år. Den första artikeln behandlar nyordsproduktion inom allmänspråket. Den andra artikeln publiceras i Språkbruk 4/2002. Artiklarna är skrivna av Sven Göran Malmgren, professor i svenska vid Göteborgs universitet.

Det svenska ordförrådets utveckling sedan 1800 (2)

Artiklar

Sven-Göran Malmgren

I förra numret av Språkbruk publicerades första delen av den tvådelade artikelserien Det svenska ordförrådets utveckling. I detta nummer skriver Sven-Göran Malmgren om förändringar i formordssystemet, fraser och konstruktioner samt utvecklingen av schacktermer och grammatiktermer. Sven-Göran Malmgren är professor i svenska vid Göteborgs universitet.