Gå till innehållet

från Skribent

Susanna Karjalainen

Strippen

Artiklar

Susanna Karjalainen

Strippen

Artiklar

Susanna Karjalainen

Besök i Babbels torn – översättningen inom EU

Artiklar

Susanna Karjalainen

Inom Europeiska unionen översätts årligen cirka en miljon sidor text till och från de elva officiella språken. Susanna Karjalainen, översättare på Statsrådets translatorsbyrå, har besökt de svenska översättarkollegerna i Bryssel.

Nordisk lexikografi

Artiklar

Susanna Karjalainen

En ”vanlig” ordboksanvändare reflekterar kanske inte så ofta över hur ordböcker kommer till. Man tar …

Man lär så länge man har elever

Artiklar

Susanna Karjalainen

Den förra finsk-svenska utbildningsordlistan kom ut för nästan tjugo år sedan. Det har skett en hel del inom utbildningsområdet sedan dess, och det betyder att också terminologin fått genomgå stora förändringar. I sommar utkommer en ny utbildningsordlista. Susanna Karjalainen, redaktör för ordlistan, presenterar här ny terminologi inom området.