Gå till innehållet

från Skribent

Sonja Vidjeskog

In memoriam – Erik Andersson 1948–2018

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Plötsligt tog sonetterna slut. Och snart besannades de värsta farhågorna – Erik Andersson, professor emeritus i svenska vid Åbo Akademi, Evander eller E.V.A. för allmänheten, hade skrivit sin sista sonett. Han dog den 21 april efter en längre tids sjukdom.

Klarspråk sparar tid, pengar och liv

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Den internationella klarspråkskonferensen Plain lockade ett par hundra deltagare till Stockholm i juni. Det var den åttonde konferensen i ordningen, och av naturliga skäl fanns det flest representanter för nordiska och europeiska klarspråksintresserade.

Mottagaranpassa juridiskt språk – lättare sagt än gjort

Artiklar

Sonja Vidjeskog

En klarspråkskonferens med temat juridiskt språk hölls i Reykjavik 11–12 oktober. Ett hundratal jurister och språkvetare deltog i konferensen, som var den sjätte nordiska klarspråkskonferensen. Återkommande teman i många föredrag var frågor kring mottagaranpassning.

Elden är lös! Om brand och varumärke i studenttexter

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Som språkgranskare vid Åbo Akademi har jag på senare år allt oftare träffat på studenter som framhäver att det är berättigat att använda det engelska lånordet brand i stället för varumärke i marknadsföringssammanhang.

Gott språk är klart språk

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Hur ska myndigheterna skriva för att bli förstådda? Vilka är kriterierna för klarspråk? I november i fjol hölls den fjärde nordiska klarspråkskonferensen i Gilleleje i Danmark.

Massmedieexplosionens följder – brännande fråga under språkmötet på Island

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Språknämnderna i de nordiska länderna samlas varje höst till ett gemensamt möte där aktuella teman med anknytning till språkvårdens ansvarsområde diskuteras. Den 1–3 september 2006 var det dags för det 53:e nordiska språkmötet. Den isländska språknämnden var värd för mötet, som hölls i Selfoss strax utanför Reykjavik.

Det ska böjas i tid det som krokigt ska bli

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Några reflektioner från nordiska klarspråkskonferensen i Kongsberg, Norge

Finlandssvensk ordbok – förklarar, förmanar och förför

Artiklar

Sonja Vidjeskog

Finlandssvenskarna behöver allt stöd och all uppmuntran de kan få i sitt språkbruk. Därför är det en stor händelse för den finlandssvenska språkvården att Finlandssvensk ordbok äntligen har kommit ut, skriver Sonja Vidjeskog, lektor i svenska vid Åbo Akademi, i sin recension av ordboken.