Gå till innehållet

från Skribent

Sofie Henricson

Kommunikativa mönster i Sverige och Finland

Artiklar

Marie Nelson, Sofie Henricson

Hur framför handledare i Sverige och i Finland synpunkter på en students akademiska text? Hur bemöter studenten handledarens råd? Räcker ja eller okej som återkoppling på ett råd, eller krävs mer uppgraderade uttryck som jättesmart eller härligt? Hur länge kan det vara tyst i ett svenskt handledningssamtal i Sverige och i Finland innan tystnaden blir tryckande? Hur ser ålänningar på den svenska som talas i Sverige och i Finland och hur håller vi egentligen tummarna i de båda länderna, när vi hoppas att det ska gå bra för någon?

Goodwin & Goodwin om beröring och intersubjektivet

Artiklar

Sofie Henricson

En kulen höstvecka i september var den antropologiske lingvisten Charles Goodwin och den lingvistiska antropologen Marjorie H. Goodwin på besök i Helsingfors. På tisdagen höll professorerna Goodwin var sin föreläsning inför välfyllda salar vid Helsingfors universitet.

”Ingen pratar svenska här” – om svenskan på språköarna

Artiklar

Sofie Henricson

I några av Finlands helfinska städer bor små grupper av finlandssvenskar. På dessa språköar finns det även svenska skolor. Hur svenska är finlandssvenskarna på dessa orter? Hur syns den språkliga bakgrunden och miljön i det faktiska språkbruket? Sofie Henricson diskuterar här svenskan på språköarna. I artikeln behandlar hon svenska språket på språkön Kotka genom att diskutera några frågeställningar ur sin avhandling pro gradu ”Ingen pratar svenska här” En undersökning om språkbakgrund och språkanvändning bland svenska ungdomar i Kotka. I sin påbörjade doktorsavhandling kommer Sofie Henricson att fortsätta studiet av svenskan på språköarna.