Gå till innehållet

från Skribent

Mats-Peter Sundström

Det är något särskilt med somliga

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Ordet somliga kan användas på flera sätt, men enligt Mats-Peter Sundströms erfarenhet kan det löna …

Från ankdamm till grodpöl

Artiklar

Mats-Peter Sundström

En femtedel av översättarna vid Europaparlamentets översättningsenhet i Luxemburg är finlandssvenskar. Mats-Peter Sundström beskriver här finlandssvensk språkkontakt vid Europaparlamentets svenska översättningsenhet i Luxemburg. Visste du till exempel ordet roskis spritt sig till sverigesvenskarna vid enheten?

Offentlig upphandling: tävlan, förfarande eller infordran?

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Det finlandssvenska översättningslånet anbudstävlan/anbudstävling har många svenska motsvarigheter, som här presenteras av Mats-Peter Sundström, översättare vid Europaparlamentet.

Översättning och språkkontakt i Europaparlamentet

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Nästan en tredjedel av översättarna i Europaparlamentets svenska översättningsenhet är finlandssvenskar. Mats-Peter Sundström som är en av dem frågar sig vad detta beror på och om detta syns i översättningarna.

Palauttaa, purkaa, perustaa — Om kontextbetingad variation vid översättning av ord i författningstext

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Ofoget med ordet ofog

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Att redigera Finsk-svensk ordbok

Artiklar

Mats-Peter Sundström

Att översätta finska substantiveringar

Artiklar

Mats-Peter Sundström