Gå till innehållet

från Skribent

Maria Bylin

Språkvårdare i svenska och en av två redaktörer för Språkrådet rekommenderar

Vad är bra svenska? En inblick i språkvårdens historia

Artiklar

Maria Bylin

Innan språkvården ger en rekommendation görs noggranna avvägningar. Maria Bylin presenterar åtta perspektiv som språkvården tar hänsyn till i sina rekommendationer.

is på hav

Grammatikalisering – seg språkförändring i smyg

Artiklar

Maria Bylin

Ord som bruka och att illustrerar hur betydelser av ord sakta men säkert kan förändras och blekas ur. Den här processen kallas grammatikalisering.