Gå till innehållet

från Skribent

Kristina Nikula

Från storviltjägare till polyglott

Aktuell litteratur

Kristina Nikula

Om den rakaste vägen till två-eller flerspråkighet råder delade meningar. I en situation där gängse …

Två språk på arbetsplatsen

Aktuell litteratur

Kristina Nikula

Man har vid Institutionen för nordiska språk vid Vasa universitet gjort sig känd fär att …

Språkvård i skolan?

Artiklar

Kristina Nikula