Gå till innehållet

från Skribent

Kristian Slotte

Skandinaver samtalar

Artiklar

Kristian Slotte

Hur är det med den skandinaviska språkgemenskapen? Vilka skandinaver förstår varandra bäst och vilka strategier tar talare till för att bli förstådda? Bl.a. de här frågorna tar Ulla Börestam Uhlmann upp i sin bok ”Skandinaver samtalar”, som här presenteras av Kristian Slotte, sedan 1991 konsultativ tjänsteman vid undervisningsministeriet med bl.a. nordiska frågor som ansvarsområde. Författaren har tidigare också verkat som sekreterare för Nordiska rådets kulturutskott och som lektor i svenska vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors.