Gå till innehållet

från Skribent

Katarina von Numers-Ekman

Ombundsman på Svenska kulturfonden

Dialektordboken – ett språkets museum som synliggör vår identitet och våra rötter

Synpunkten

Katarina von Numers-Ekman

Den 22 november 2023 offentliggjordes nyheten om att Svenska litteratursällskapet, Svenska kulturfonden, Konestiftelsen och Suomen …

Barns och ungas läsande i Svenskfinland

Artiklar

Katarina von Numers-Ekman

Katarina von Numers-Ekman var Svenskfinlands egen läsambassadör i tre år. Här berättar hon vilka insikter hon kommit till under åren som läsambassadör.