Gå till innehållet

från Skribent

Johan Bärlund

Ska våra lagar kunna benämnas balkar?

Synpunkten

Johan Bärlund

I Finland har ordet balk stämplats som ålderdomligt och otydligt. I Sverige anses det däremot signalera en särskilt viktig, omfattande lagstiftning. Johan Bärlund, professor i nordisk rätt, anser att Finland i det här fallet uppvisar en bristande förståelse för samnordisk rättstradition.

Juridiken och det nordiska

Artiklar

Johan Bärlund

Nordiska förmögenhetsrättsjurister diskuterade den nordiska språkgemenskapen på de nordiska förmögenhetsrättsdagarna.

Olika synvinklar på juridik

Aktuell litteratur

Johan Bärlund

Verket Juridik på svenska i Finland hör till årets vackraste böcker: Pärmen pryds av en bild från Vasa hovrätts vackra plenisal. Målgruppen för boken är främst de som vill veta mer om den juridiska svenska som används i Finland.