Gå till innehållet

från Skribent

Jenny Sylvin

Skönlitterär språkgranskning – ett arbete för pedagogiska detektiver

Artiklar

Jenny Sylvin

Tro aldrig att du vet något. Det låter som något ur jantelagen men det är ett av mina rättesnören när jag granskar språket i andras texter. Men tro aldrig heller att skribenten vet något – kolla upp allt.

Gott språk, mycket språk och språk i rättan tid

Krönikan

Jenny Sylvin

”God mat, mycket mat och mat i rättan tid” lyder ett skånskt ordspråk. Byter man …

Rädslan för domänförlust gav språkstrategi

Artiklar

Jenny Sylvin

Språktrupper, en termbank för alla språk, flerspråkiga examina och möten där var och en talar sitt starkaste språk – så gör Helsingfors universitet som vill vara en föregångare inom flerspråkig universitetsutbildning. Som Finlands största tvåspråkiga universitet bär Helsingfors universitet ett särskilt ansvar för nationalspråkens ställning som vetenskapsspråk samtidigt som det värnar om sina internationella kontakter. Universitets nya språkprinciper redogör för de olika språkens roll vid universitetet, och kommer med konkreta tips på hur man kan se över arbetsfördelningen mellan de olika språken.

Ny upplaga av Finlandssvensk ordbok – men ”i ilskorna” saknas ännu

Artiklar

Jenny Sylvin

Finlandssvensk ordbok, som utkom första gången år 2000, har nu getts ut i sin fjärde, …

Ögonblicksblottläggelser

Artiklar

Jenny Sylvin

Barnlyrik med tuggmotstånd

Artiklar

Jenny Sylvin

Texter för barn ska inte behandla bara den värld som barnen känner till, utan får innehålla oväntade saker som barn kan tänkas vilja veta mer om. Så resonerar Lennart Hellsing, en av vår tids främsta ordbrukare, som är skyldig till att ord som tamburmajor, sjuvåningskateder och konstantinopolitanska under flera årtionden har vandrat in i daghemsbarnens ordförråd. Språkbruk har träffat Lennart Hellsing i hans hem i Stockholm.

Årets Hugo Bergroth-pristagare: Margareta Gustafsson

Artiklar

Jenny Sylvin

Själva riksdagshuset är en bidragande orsak till att Margareta Gustafsson började översätta för riksdagen för …